Historie

Dům  čp. 88 vystavěný Bartlem Pangerlem v roce 1829-1831  je součástí kompozičně působivé srostlice 5ti podobných domů, jež dala této části Rožmberské ulice resp. města název Pětidomí. Nejen na starém snímku z fotoatelíéru Seidel působí právě tato část pod Křížovým vrchem s barokní poutní kaplí v zatím nezastavěné lokalitě Horní Brány velmi dominantně. Rožmberská ulice byla vždy v minulosti důležitou obchodní spojnicí přes Rožmberk nad Vltavou do jižní Evropy.

Památková hodnota těchto 5ti objektů je nyní především urbanistická.  Ze zachovaných detailů čp.88 jsou pozoruhodné zejména dveře s kovanými mřížemi vedoucí z ulice do suterénu (v současné době v rekonstrukci). Hl. vchodové dveře jsou věrnou replikou původních, které se také dochovaly. Špaletová okna s venkovními křídly a špaletami jsou také původními renovovanými prvky. Památková ochrana se vztahuje na celý dům, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.